Gaz Sementasyon Fırınları

Sementasyon işlemi çelik yüzeyine yüksek sıcaklıkta karbon difüze edilerek yüzeyde aşınmaya karşı dirençli sert bir tabaka elde etmek için yapılır. Bunun çok daha ötesinde ise yumuşak çekirdek yapılarının bulunması sonu-cunda darbe ile oluşabilecek potansiyel zararlar engellenebilecektir. Diğer yüzey sertleştirme işlemlerine kıyasla bu işlem genelde derin kabuk derinlikleri elde etmek maksadıyla uygulanmaktadır. Gaz sementasyon ya da sementasyon işlemleri düşük karbon değerlerine sahip olan çeliklerde çok sık tercih edilen bir yüzey sertleştirme prosesidir. Gaz Sementasyon fırınları bu işlemin gerçekleştirildiği fırınlardır. Bu işlem sırasında aşağıdaki grafiğe göre uygun proses atmosferi sağlanır ve soğutma işlemi yapılır.